اخبار ایراناخبار ویژهبخش مرکزی کازرونبخش هاخشتکازرونکنارتخته و کمارجکوهمره

همه چیز در مورد انواع معافیت کفالت

شرایط احراز انواع معافیت کفالت

احراز سه شرط ذیل برای کلیه متقاضیان معافیت کفالت الزامی است:

۱- فرد به سن مشمولیت رسیده باشد(۱۸سال تمام)

۲- فرد فاقد غیبت باشد.

۳- یگانه مراقب و نگهدارنده شخص مکفول(پدر، مادر، خواهر، برادر، پدربزرگ و مادر بزرگ) باشد درصورتی که شخص دارای برادر بالای ۱۸سال دیگری نیز باشد، فاقدشرایط معافیت است مگر آنکه بنا به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی آن برادرقادر به سرپرستی و مراقب از شخص مکفول نباشد.(درمعافیت پدر بزرگ ومادربزرگ، مکفول فاقد نوه پسر بالای ۱۸سال سالم دیگری باشد)

شرایط احراز کلی انواع معافیت کفالت:

پدربالاتراز ۷۰سال:

 • پدرمشمول بیش از ۷۰سال تمام باشد.

پدر کمتر از ۷۰سال  و نیازمند به مراقبت:

 • پدرمشمول کمتراز ۷۰سال داشته و برابر نظریه شورای پزشکی وظیفه عمومی نیاز به مراقبت داشته باشد.

مادرفاقد همسر:

 • پدر مشمول درقید حیات نباشد.
 • مادرمشمول طلاق قطعی گرفته باشد.
 • مادرمشمول ازدواج مجدد نداشته باشد.

خواهر فاقد پدر ،همسر و فرزند پسر سالم

 • مشمول تنها برادر تنی و سرپرست بالای ۱۸ سال خواهر باشد .
 • خواهر مشمول باید فاقد پدر باشد .
 • خواهر مشمول فاقد همسر (فوت یا طلاق)باشد.
 • خواهر فاقد فرزند ذکور سالم باشد.

 

برادر بیش از ۱۸سال فاقد همسر، فرزند ذکور سالم بالای ۱۸سال فاقد شغل  و فاقد پدر، که بانظر شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد:

 • برادرمشمول باید فاقد پدر، همسر و فرزند باشد
 • برادر مشمول(مکفول) به علت بیماری یا نقص عضو نیاز به مراقبت داشته باشد.

برادر کمتر از ۱۸ سال تمام (صغیر)

 • برادر مشمول باید فاقد پدر باشد.
 • مشمول تنها برادر و سرپرست برادر صغیر کمتر از ۱۸ سال باشد.

 

پدر بزرگ فاقد فرزند نیازمند مراقبت با تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی:

 • پدربزرگ مشمول فرزندی اعم از ذکور و اناث نداشته باشد.
 • پدر بزرگ مشمول برابر نظریه شورای پزشکی وظفه عمومی قادر به اداره امور خود نباشد

 

مادر بزرگ فاقد همسر و فرزند(مادر بزرگ پدری ومادری)

 • مادربزرگ مشمول فاقد فرزند باشد اعم از فرزند ذکور و اناث.
 • همسر مادربزرگ فوت نموده باشد یا اینکه از همسرش طلاق گرفته باشد.

فرزند صغیر

 • همسر مشمول فوت کرده و از او دارای فرزند صغیر باشد.
 • یا همسر مشمول بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد.

فوت حین خدمت پدر یا برادر

 • یکی از برادران سربازی که حین خدمت فوت کرده باشد.
 • یا یکی از فرزندان سربازی که در حین خدمت فوت کرده باشد.

فوت کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح در حین خدمت نیز در شمول این نوع معافیت قرار می گیرد و منظور از فوت حین خدمت کارکنان پایور و پیمانی نیروهای مسلح ، فوت در طول مدت خدمت (حین خدمت و خارج  خدمت )می باشد . به غیر از فوت در وضعیت غیبت ، فرار از خدمت ، و یا فوت بر اثر خود کشی و ارتکاب جرایم مانند نزاع و موارد مشابه که در شمول معافیت قرار ندارند .

برادر حین خدمت

 • هر دو برادر فاقد غیبت باشند.

منبع: سازمان وظیفه عمومی ناجا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا